Världsbokdagen åk 4-6

Under världsbokdagen så hade eleverna på Alsalamskolan en schemabrytande dag där eleverna fick möta böcker ur olika perspektiv. Bland annat fick eleverna påbörja skapandet av egna böcker. De färdiga böckerna fick sedan pryda skolans väggar i form av en utställning. 
Med hjälp av ett skapande arbetssätt syftar aktiviteten till att stimulera elevernas kreativitet. ‘’Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.’’ (Skolverket, 2017).

Comments are closed.