Läsårsavslutning 2020.06.10

2020-06-08

Nu närmar sig skolavslutningen med stora kliv. Onsdag 10/6 kl.8.15 samlas eleverna i sina klasser. För de elever som åker skolbuss går bussarna som vanligt till skolan, men hem går busstur 1 kl.9.45 och busstur 2 kl.10.45.

De klasser som åker stadsbuss slutar ca. kl.11.00.

Skolavslutningen blir p.g.a. den pågående pandemin annorlunda än den brukar vara och vi tar bara emot våra elever i skolan. Inga vårdnadshavare eller syskon får delta i år och jag hoppas och tror att ni alla respekterar detta.

Fritids är öppet som vanligt, för de elever som är inskrivna och föranmälda, med utomhusaktiviteter. Fredag 12/6 är fritids stängt för planeringsdag.

Skolan börjar igen torsdag 13/8 och de två första dagarna används huvudsakligen till värdegrundsarbete i klasserna.

Fritids är stängt för planering även måndag 10/8.

Tack för förtroendet ni gett oss när vi fått undervisa era barn detta läsår.

Trevlig sommar och välkomna tillbaka i augusti!

Solveig Sandin, rektor.

Comments are closed.