Information till vårdnadshavare v.35

Hej förälder!

Nu har det nya läsåret börjat och det är full fart i alla klassrum.

På grund av den rådande pandemin har vi en del rutiner som vi fortfarande följer. Vi tar till exempel inte emot besök av vårdnadshavare i klassrummen. Vi försöker ta så många möten och liknande digitalt antingen via dator eller via telefon. Vårt fritidshem förlägger sin verksamhet utomhus och våra lärare lägger också en del lektioner utomhus. Alla idrottslektioner sker utomhus och vi undviker större samlingar och köbildning i så stor utsträckning som möjligt.

Vi fortsätter också att uppmana alla till extra noggrann handhygien, det vill säga alla elever uppmanas att tvätta händerna ofta och noggrant. Vi ber er föräldrar att hjälpa oss i detta arbete genom att prata med era barn hemma om att detta fortfarande är viktigt!

Det är också viktigt att elever som får feber, hosta och/eller snuva stannar hemma tills de är friska.

På folkhälsomyndighetens sida finns information för barn och unga om vad som är viktigt att tänka på i pandemitider https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/

Tack för att ni hjälper oss i arbetet att förhindra spridning av Covid-19 och stort tack för förtroendet ni ger oss att undervisa era barn och utbilda dem till kunniga och trevliga medborgare i vårt gemensamma samhälle.

Solveig Sandin

Rektor Alsalamskolan Örebro

Comments are closed.