Uppstartsdagarna ht20

Vid terminsstart på Alsalamskolan hade vi ett tydligt fokus på att skapa trygga grupper både inom klassen och klasserna sins emellan. Detta genom att under två schemabrytande dagar ha fullt fokus på att arbeta med skolans värdegrund. Under dagarna utmanades eleverna inom olika aktiviteter. Något som gav en ökad tillhörighet och mycket glädje. Glädjen var som störst när det lag som samlat flest poäng belönades med en vattenballong som de svalkade en av lärarna med.

Comments are closed.