Information Simning åk 6

Från och med torsdag v.40 kommer simning på Gustavsviks badet bli valbart som alternativ vid elevens val för årskurs 6. Alla elever i årskurs 6 garanteras att få simning på elevens val. Och ALLA elever i årskurs 6 uppmanas att välja simning.

Simning är ett centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa och alla som slutar årskurs 6 ska ha visat på godtagbara kunskaper i simning för att erhålla godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Vidare är simkunnighet viktigt för såväl samhället som för varje enskild individ.

Simningen kommer att hållas av utbildade siminstruktörer från Örebro Simallians och 2 personer från Alsalamskolans personal kommer också finnas på plats. Se till att komma i tid med rätt material. 

Simundervisningen börjar kl.8.00 och bedrivs i Gustavsviksbadet. Elever förväntas ta sig till och från badet på egen hand. Skolan har delat ut busskort som kan användas.

Elever förväntas byta om och duscha innan och efter simningen, uppföra sig på ett korrekt sätt i buss, bad och omklädningsrum samt följa anvisningar och instruktioner från siminstruktör, badpersonal, skolpersonal och busspersonal.

Samtliga elever i högstadiet kommer att prövas i simning under terminens gång 

Elever som missköter sig kommer att bli kontaktade av rektor eller skolchef och åtgärder kommer vidtas.

Vi hoppas dock att alla elever vill lära sig att simma bra och följa de regler och anvisningar som finns.

Vi ser fram emot simningen på torsdag och är glada över att vara en av få skolor i länet som erbjuder sina elever kontinuerlig simundervisning.

Comments are closed.