Information simning årskurs 5

Från och med måndag vecka 41 börjar simundervisning för elever i årskurs 5. 

Simundervisningen är förlagd under ordinarie idrottslektionsstid och är därmed obligatorisk för eleverna.

Simundervisningen bedrivs i Gustavsviksbadet och elever ska få skjuts av skolan inhyrd buss till badet, men förväntas ta sig hem från badet på egen hand. Skolan har delat ut busskort som kan användas till detta.

Simundervisningen bedrivs av Delfinens simskola, men även idrottslärare och resurs från Alsalamskolan ska finnas på plats.

Enligt schema har elever i klass 5a har simundervisning måndag kl.12.30-13.15. Eleverna åker med en av skolan inhyrd buss som avgår från skolan kl.12.05. Eleverna tar sig på egen hand hem efter simningen.

Elever i klass 5b har simundervisning måndag kl.13.15-14.00. Eleverna åker med samma inhyrda buss som 5b kl.12.05. Eleverna tar sig på egen hand hem efter simningen.

Senast 14.00 slutar simundervisningen för samtliga 5:or

Elever förväntas byta om och duscha innan och efter simningen, uppföra sig på ett korrekt sätt i buss, bad och omklädningsrum samt följa anvisningar och instruktioner från siminstruktör, badpersonal, skolpersonal och busspersonal.

Elever som missköter sig kommer att bli kontaktade av rektor eller skolchef och åtgärder kommer vidtas.

Vi hoppas dock att alla elever vill lära sig att simma bra och följa de regler och anvisningar som finns.

Vi ser fram emot att starta denna insats för att utveckla våra elevers färdigheter och hälsa.

Comments are closed.