Information till vårdnadshavare som har barn som läser modersmål på Alsalamskolan

I och med att skolan satt igång, är det nu dags för respektive modersmål att göra det med. Nedan finns information för de elever som har somaliska och kurdiska Sorani som modersmål.

Kurdiska Sorani för elever i åk.3–6

Från och med v.38 har ditt barn lektion i sitt modersmål kurdiska Sorani.

Lektionen äger rum på tisdagar kl.15.40–16.40 i sal 10 med läraren Salah Gadan.

Somaliska för elever i åk.1–3

Från och med v.38 har ditt barn lektioni sitt modersmål somaliska.

Lektionen äger rum på tisdagar kl.13.40–14.20 i sal 4 med läraren Faisaal Liibaan.

Somaliska för elever i åk.7–9

Från och med v.37 har ditt barn lektion i sitt modersmål somaliska.

Lektionen äger rum på måndagar kl.15.30-16.30 i Gumeliusskolan med läraren Khadija Maallim Abdulle.

Informationen om modersmål kommer fortlöpande att uppdateras här på skolans hemsida.

För ytterligare frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er.

Solveig Sandin

Rektor, Alsalamskolan

Comments are closed.