Utbildning för Alsalamskolans elevråd

I enlighet med Skollagens 4 kap. 9 § ska elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. På skolan finns ett så kallat elevråd, där eleverna ges möjlighet att lyfta frågor och funderingar. Varje klass på skolan har sin klassrepresentant som deltar under elevrådet. På så sätt har eleverna på skolan möjlighet att påverka sin utbildning. 

Alsalamskolan tycker att det är viktigt att eleverna på skolan får förutsättningar att växa, utvecklas och engagera sig mer under sin skolgång. Den 6 oktober 2020 hade stora elevrådet, åk. 5-9, därför en digital utbildning av Sveriges Elevråd.

Sveriges Elevråd är Sveriges största elevorganisation för grundskolan. Deras syfte med utbildningen är att stärka varje skolas elevråd i Sverige.

Under utbildningen har eleverna tillägnats kunskap om vad ett elevråd är och vad det kan åstadkomma på skolan. Elevrådet har vidare tilldelats verktyg för hur de kan organisera sig, påverka och kommunicera bättre. Utbildningen blandade övningar, workshops och en Kick Off där elevrådet fått prova på att planera sin egen verksamhet.

Deltagande elever har tilldelats ett intyg från Sveriges Elevråd, samt andra godsaker från skickad goodiebox.

/Deltagande studie- och yrkesvägledare

Comments are closed.