Barnboksveckan på lågstadiet

Under vecka 46 är det barnboksvecka i Sverige – en vecka då vi på Alsalamskolan fokuserar extra mycket på läsning och barnboksförfattare. Vi har satt ett flertal affischer på väggarna för att få eleverna att stanna upp, läsa och diskutera det som står. Varje dag har vi även haft skuggbilder av 3 olika barnboksfigurer och eleverna har fått fundera över vem bilden föreställer; dessa har vi bytt dagligen för att bibehålla elevernas intresse. På skolgården har vi haft en tipspromenad och i klassrummen har vi arbetat extra med uppgifter som handlar om just barnböcker.

Koppling till läroplan (lgr11):

  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Comments are closed.