Förskoleklass har arbetat mycket kring hösten

Förskoleklass A och B på Alsalamskolan har arbetat mycket kring hösten. Eleverna har lärt sig om vad som händer i naturen under hösten, både med djur och växter. Barnen har bland annat forskat om olika insekter, kryp och maskar i skogen. De plockade även och studerade svampens olika delar och skapade rävar och igelkottar med fina höstlöv. Vi pedagoger i förskoleklass vill att barn ska uppleva naturen därför involverar vi mycket utomhuspedagogik i skolundervisning och kompletterar vi undervisningen med utomhuspedagogiska övningar i svenska, matematik och naturorienterande ämnen. Syftet är att skapa lärande i olika miljöer och sammanhang där det blir variation i upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Koppling till läroplan:

”undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling”.

Comments are closed.