Information till vårdnadshavare med anledning av det ökade antalet Covid-19-smittade, 20.11.03

Hej vårdnadshavare!

I samband med att vi i Örebro län nu fått nya allmänna råd på grund av att smittspridningen fortsätter att öka vill vi uppmärksamma er på vilka åtgärder vi vidtar på skolan.

Våra åtgärder är följande och gäller från och med nu och tills vi kommer med annan information:

 • Vid symptom såsom hosta, snuva, feber eller ont i halsen ska eleverna stanna hemma.
 • Även personal med symptom enligt ovanstående stannar hemma.
 • Elever som under skoldagen uppvisar sjukdomssymptom behöver snarast hämtas av vårdnadshavare för att skydda övriga elever och personal.
 • Se till att dina kontaktuppgifter på SchoolSoft är uppdaterade så att vi kan nå dig vid behov!
 • Vi tillåter inga besök av vårdnadshavare eller andra utifrån kommande personer på skolan.
 • Behöver du hämta ditt barn under skoltid vill vi att du kontaktar barnets mentor och meddelar tid och anledning.
 • Du som hämtar och lämnar ditt barn själv på skolan gör detta utomhus.
 • Elever på fritidshemmet lämnas till personal utomhus på morgonen och hämtas utanför elevingången mitt på skolhuset efter att du ringt in till fritidshemmet och talat om att du står ute och väntar på ditt barn på eftermiddagen.
 • Elever som inte är föranmälda av vårdnadshavare men uteblir från början av skoldagen: vårdnadshavare blir kontaktade av skolan så vi kan försäkra oss om att inget hänt barnet/eleven på väg till skolan.
 • Vi är fortsatt noggranna med handhygienen och alla ska tvätta händerna med tvål och varmt vatten efter att ha varit ute, innan lunch och självklart efter toalettbesök.
 • Om eleverna kommer till skolan med symptom kommer de att skickas hem efter att pedagog kontaktat hemmet. OBS! Viktigt att kontaktuppgifterna på SchoolSoft är uppdaterade!
 • I samband med kö till lunchen är det viktigt att uppmana eleverna att hålla avstånd.
 • Vi nyttjar hela matsalen för att kunna hålla rimligt avstånd vid lunchen.

Med anledning av den ökande smittspridningen i Örebro län vill vi göra er uppmärksamma på att det kan bli aktuellt med undervisning på distans. Vi kommer under de närmaste dagarna att träna med eleverna så att de vet hur de i så fall ska göra för att ta del av undervisningen.

Om detta blir verklighet kommer ni som vårdnadshavare att kontaktas så att ni vet att det är så undervisningen kommer att bedrivas.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta någon av skolans kuratorer, specialpedagogen eller rektor. Våra telefonnummer hittar du på hemsidan.

Tack för att du hjälper oss att minska smittspridningen!

Solveig Sandin, rektor.

Comments are closed.