Information till vårdnadshavare med anledning av det ökade antalet Covid-19-smittade, 20.11.10.

Hej vårdnadshavare!

Vi vill påminna er om de nya restriktioner och allmänna råd som gäller i Örebro län och förtydliga att alla, elever och personal, som uppvisar symptom ska stanna hemma. Detta för att förhindra vidare smittspridning.

På skolan har vi vidtagit flera åtgärder ( https://alsalam.se/2020/11/information-till-vardnadshavare-med-anledning-av-det-okade-antalet-covid-19-smittade-20-11-03/ ) för att bekämpa smittspridningen och vi fortsätter med dessa så länge det behövs.

Distansundervisning

Än så länge har vi inte börjat med distansundervisning, men beredskapen finns och så fort det blir aktuellt kontaktar vi er vårdnadshavare och informerar er så att ni vet vad som gäller för era barn.

Vi vill också skicka med den information som Region Örebro län Smittskyddsenheten går ut med om man varit i kontakt med någon person som har Covid-19. Detta med anledning av att vi fått vetskap om att smittan finns på skolan.

Detta är Region Örebro län Smittskyddsenheten råd om man varit i kontakt med smittad person:

Vad ska jag göra nu?

Under inkubationstiden, det vill säga 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha blivit utsatt för smitta gäller följande även om du känner dig frisk:

· Var uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden.

· Begränsa antalet människor du träffar utanför det egna hushållet och håll avstånd till dem du träffar. Covid‐19 kan smitta även strax innan man börjar känna sig sjuk.

· Arbeta hemifrån om du kan.

· Studera hemifrån om du går på högskola, universitet eller liknande om du kan. Symtomfria barn och ungdomar kan gå till förskola eller skola.

· Avstå från fritidsaktiviteter som innebär nära kontakt med andra, t.ex. idrottsträning.

· Avstå från att resa med kollektivtrafik om du inte måste, undvik rusningstid.

· Arbetar du inom sjukvård eller äldreomsorg bör du informera din närmsta chef om att du kan vara utsatt för smitta.

Behöver jag provta mig?

Om du får symtom, även lindriga, ska du snarast ta prov för covid‐19 och sedan stanna hemma i väntan på provsvar. Läs mer om hur du bokar tid för PCR‐test på www.1177.se. Det kostar inget att ta ett prov.
Så länge du är symtomfri behöver du inte ta prov om du inte fått särskilda instruktioner av läkare eller smittspårare.

Vad gäller om jag redan har haft covid‐19?

Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid‐19‐infektion bekräftad genom antingen positivt PCR‐prov eller antikroppstest gäller inte dessa instruktioner. Får du symtom ska du däremot vara hemma tills du blir frisk.

Fakta om covid‐19

Hur lång är inkubationstiden?

Tiden från det att man smittats till man blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till 14 dagar, vanligast är 5 dagar.

Vilka symtom är vanliga vid covid‐19?

Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré́. De flesta får en lindrig sjukdom med milda symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård.

Hur smittar coronavirus?

Covid‐19 smittar genom så kallad dropp‐ och kontaktsmitta. När en person nyser eller hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna fallit ner på̊ ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via händerna.

Allmänt förebyggande åtgärder som gäller alla

· Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten

· Håll avstånd till andra

· Hosta och nys i armvecket

2020‐10‐13 Region Örebro Smittskyddsenheten

För hushållskontakter till ett bekräftat fall gäller särskilda instruktioner.

Tack för att du hjälper oss att minska smittspridningen!

Solveig Sandin, rektor.

Comments are closed.