Teknik

I år 3 har vi arbetat med elektricitet. Vi har sett film om hur man parallellkopplar lampor. Och lärt oss hur man får en lampa att lysa.

Vi pratade om elsäkerhet, att plast isolerar och metall leder el.

De fick sedan prova att koppla en glödlampa till batteri.

Därefter skrev de en instruktion.

Centralt innehåll:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. (Teknik)
  • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet. (Teknik)
  • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga (Fysik)
Comments are closed.