Teknik och matematik i årskurs 2

Inom teknik arbetar vi i årskurs 2 på Alsalamskolan med att hjälpa robotarna i Robot City. Denna vecka räddade vi Rolle ur Loopcellen. Genom arbetet kom eleverna i kontakt med ett flertal begrepp inom programmering, teknik och matematik. Eleverna skulle först följa och sedan skapa en kod. Därefter fick de lära sig att loopa sekvenser genom att omsätta upprepad addition till multiplikation.

Koppling till läroplan:

Kursplan teknik:

  • Att styra föremål med programmering.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Kursplan matematik:

  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
Comments are closed.