Alsalamskolan går på teater

Under dessa märkliga tider när man avråds från att besöka teatrar och liknande kan det vara trevligt att minnas tillbaka till mer avslappnade tider. I början av terminen var Alasalamskolans högstadieelever till Örebro teaters föreställningssalong Nya China för att se föreställningen Du har hela livet, Habibi – en föreställning om bland annat mellanförskap och känslan av att inte bli bemött på samma premisser som andra i samhället. Både elever och pedagoger uppskattade föreställningen och flera kunde relatera till handlingen på ett eller annat sätt. Det var ett trevligt besök och vi hoppas på att få se fler framföranden framöver när restriktionerna börjar lätta igen.

Avdelning: Högstadiet

Teaterbesöket syftade till att elever skulle reflektera över skillnader mellan hur man kan uppleva samma sak på olika sätt och ha olika syn på vardagsföreteelser.

Koppling till LGR 11: 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”

” Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.”

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.”

”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Koppling till centralt innehåll:

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. (samhällskunskap)

• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. (samhällskunskap)

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. (Svenska)

Ansvariga pedagoger: Samir Sibahi, Lorin Solmaz, Abdurahman Raoof

Previous

Next

Comments are closed.