Matematik

Under terminens sista vecka har eleverna fått arbeta med Escape room skapade av @ullisskolsida. Escape room var ett roligt sätt att avsluta terminens matematikundervisning på, samtidigt som det utmanade elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga.

Comments are closed.