Gradvis återgång till närundervisning för åk 7–9 vid Alsalamskolan Örebro

Utifrån rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Skandinaviska
stiftelsen för utbildning vid utvärderingsmötet, torsdagen den 11 februari 2021, beslutat att
högstadiet, åk 7–9, gradvis kommer att återgå till närundervisning, det vill säga undervisning
på plats, med vidtagna åtgärder för att minska smittspridning.
Viktigt att komma ihåg är att fortfarande fortsätta följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att inte bidra till ytterligare smittspridning.
De restriktioner som gäller för att minska smittspridningen är:
• Inga busskort tilldelas tillsvidare högstadieeleverna på grund av smittorisk.
• Samtliga högstadieelever kommer att få munskydd vid entrén. Det kommer vara
obligatoriskt att använda munskydden för att minska smitta.
• Vi tar inte emot besök på skolan.
• Vi kommer fortsätta använda oss av digitala möten under våren.
Det Ni som vårdnadshavare kan göra för att hjälpa till med att minska smittspridningen är att:
• Fortsätta prata med era barn om vikten av att tvätta och/eller sprita händerna, hålla
avstånd och hosta/nysa i armvecket.
• Se till så att era barn stannar hemma om de är sjuka eller har lindriga symptom.
För mer information om detta samt vad som gäller om en familjemedlem har bekräftad
Covid-19 eller väntar på provsvar hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida eller på
1177.
Vidare information ges under v.7.


Med vänlig hälsning, Hussein Al Daoudi (huvudman) och Amra Mahic (rektor)

Comments are closed.