Nu är det dags för hörselundersökning i Alsalamskolan

Under v 9 och 10 kommer jag att genomföra hörseltester på elever som inte hanns med i höstas. Några kommer få göra en omkontroll medan andra kommer kontrolleras för första gången i skolan. Att vi gör hörselkontroll i skolan är för att kontrollera att alla hör bra och att det inte finns något med hörseln som försvårar inlärning i skolan. Det är också för de eleverna i de högre klasserna bra att få gjort en hörselkontroll inför kommande arbetsliv. Jag hoppas att alla som får en tid kommer då det är för ert bästa som kontrollerna görs. Kontrollerna kommer den här gången att genomföras i receptionen i skolan, dvs. vid huvudentrén. I huvudsak kommer kontroller genomföras på förmiddagen men även några tider finns på eftermiddagen. Är det någon som vill göra hörselkontroll men som inte fått någon tid är det bara att ni kontaktar mig så löser vi detta. Tiderna kommer skicka som sms till er vårdnadshavare, tiderna kommer också att lämnas ut till er mentor som hjälper er att komma ihåg dem. Meddelande om tid kan också finnas via schoolsoft för de lite äldre eleverna.

Önskar er alla varmt välkomna åter till skolan efter sportlov och distansundervisning.

Vänligen

Marie Hjerpe

Skolsköterska

Comments are closed.