Fjärilar

🦋| Fjärilar

Vi har arbetat med fjärilens livscykel.
I maj kom våra larver som åt sig mätta, ömsade skinn
förpuppade sig. Efter 2 veckor tog sig fjärilarna ut ur
sina puppor. Vi såg dem suga i sig nektar
(sockervatten) och efter några dagar släppte vi dem
fria.
Vi har också gjort egna fjärilar med marmorerat papper
och piprensare och en snurra med fjärilens livscykel.
Förutom detta har vi också läst faktatexter om olika
fjärilar och skrivit egna faktatexter. Vi tränade då också
på att ta ut nyckelord, göra en tankekarta och sedan
skrivit egna texter utifrån det.

Centralt innehåll 1-3, Kursplan i NO:
– Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika
årstider.
– Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Centralt innehåll 1-3, kursplan i SvA:
Strategier för att skriva olika typer av texter med
anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga
drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar,
såväl med som utan digitala verktyg.
___________________________________________
💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se.
#alsalamskolan #örebro #grundskola #friskola
#kunskap #kärlek #fred

Next

Comments are closed.