Binära talsystemet

🤖| Teknikutmaningen på KOMTEK-
programmering
Eleverna i åk 5 fick testa på att lösa olika algorytmer,
avkoda en mening med hjälp av symboler, skriva en
mening med det binära talsystemet, få “Print” att röra
sig i programmet Scratch samt få bilen att rulla genom
att först programmera den på datorn.

Idet centrala innehållet i ämnet teknik för åk 4-6 står
det att eleverna ska lära sig att:
“Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med
programmering.”
___________________________________________
💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se.
#alsalamskolan #örebro #grundskola #friskola
#kunskap #kärlek #fred

Comments are closed.