Teknikutmaning på KOMTEK

😀| Teknikutmaningen på KOMTEK-
elektronik
Eleverna i åk 5 utmanades att få lysdioder och lampor
att lysa, få elmotorer att snurra och undersöka vilka
material som leder elektricitet. Nyckelordet är “SLUTEN
KRETS”.

I det centala innehållet i ämnet teknik för åk 4-6 står att
eleverna ska lära sig:
“Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och
enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller
rörelse, till exempel larm och belysning.”
___________________________________________
💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se.
#alsalamskolan #örebro #grundskola #friskola
#kunskap #kärlek #fred

Comments are closed.