ÅK 9 på praktik

👩‍💻| Under vecka 43 är samtliga elever i
årskurs 9 ute på praktik.

Eleverna har själva fått gå ut och leta praktik, i syfte att
stärka deras självförtroende.

I enlighet med Lgr 11 ska eleverna tilldelas kunskap för
att göra väl underbyggda framtidsval, varpå de ska
kunna ta ställning i frågor som rör dess egna framtid.
___________________________________________
💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se.
#alsalamskolan #örebro #grundskola #friskola
#kunskap #kärlek #fred

Comments are closed.