Läslov!

📖| Uppmärksamma läslovet!

Ge läsningen en skjuts genom att upptäcka poesi, nya läsmiljöer eller ett skräcktema. Alla vuxna kan vara viktiga läsande förebilder. Besök gärna biblioteket eller låna hem böcker från biblioteken.

Få inspiration inför Läslovet på skolverkets hemsida!

___________________________________________

💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se.#alsalamskolan#örebro#grundskola#friskola#kunskap#kärlek#fred

Comments are closed.