Author: admin

På tisdag 14/04 är det studiedag och då har skolan stängt. Fritidshemmet är öppet för elever som är registrerade. Vi välkomnar eleverna åter på onsdag den 15/04.
Read more
”Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.” Lgr 11 Vi har spenderat förmiddagen i det fina vädret, med både lekar, fotboll och fika.
Read more
Vi har nu den stora glädjen att meddela att Alrisalah Skandinaviska Stiftelses gedigna arbete kring den nya skolgården äntligen har börjat. Det kommer bli en av Örebros finaste skolgårdar och våra förhoppningar är att våra barn och elever verkligen kommer att uppskatta sin nya skolgårdsmiljö. 
Read more
Vi tycker att det är mycket viktigt att besöka biblioteket regelbundet för att stimulera elevernas utveckling och lärande. Våra nyfikna, sexåriga förskoleelever är mycket intresserade av att läsa och vill redan låna böcker från biblioteket.
Read more
1. Första bilden (frisörsalong) en elev som sitter och väntar på att bli klippt hos frisören. 2. Klipper och klistra eleverna på en kartong som de gjort till ett hus. 3. Barnen på Fritids koncentrerar sig på att bygga ett så högt ton som möjligt 
Read more
Den senaste veckan har vi jobbat med geometriska former, barnen har gjort fyra tavlor med formerna så vi kan påminna varandra under läsårets gång. Nu ser vi former i allt vi gör. Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 
Read more
Vi har spenderat förmiddagen i det fina vädret, med både lekar, fotboll och fika.
Read more