Author: admin

| Uppmärksamma läslovet! Ge läsningen en skjuts genom att upptäcka poesi, nya läsmiljöer eller ett skräcktema. Alla vuxna kan vara viktiga läsande förebilder. Besök gärna biblioteket eller låna hem böcker från biblioteken. Få inspiration inför Läslovet på skolverkets hemsida! ___________________________________________ | Läs mer om skolan 
Read more
🦺| Reflexer till alla klasser i år F-6! Alsalamskolan deltar under oktober med att rösta fram årets vinnare av idrottspriset Barnens Guldreflex.Som tack för detta erhåller alla röster en reflex. ___________________________________________💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se.#alsalamskolan #örebro #grundskola #friskola#kunskap #kärlek #fred
Read more
🏃🏼‍♀️| Förra veckan sprang Alsalamskolans mellan- och högstadieelever Alsalamjoggen. Det var en trevlig vistelse i Karlundsskogen och ett tillfälle där eleverna fick utveckla en ”tilltro till sin egen fysiska förmåga”, vilket överensstämmer med läroplanen. Sveriges Radio SR tittade även förbi när de i samband med 
Read more
🍬| Teknikutmaningen på KOMTEK För varje lösning som eleverna lyckats med fick de en/flera pusselbitar beroende på svårighetsgrad. Detta ibåde elektronik, programmering och “Fiska godis” –rummet. I slutet fick varje grupp sätta ihop pusslet och få en kodi färg. Med hjälp av den tagna koden 
Read more
🎈| Teknikutmaningen på KOMTEK –Problemlösning “Fiska godis” Eleverna utmanades att hitta på den bästa lösningenatt samla så många karameller som möjligt. För attklara utmaningen fick varje grupp 10 000 kr för att köpadet material de behövde ur “Shopen”. Där kunde debl.a. köpa pinar, tejp, snöre, 
Read more
🤖| Teknikutmaningen på KOMTEK-programmeringEleverna i åk 5 fick testa på att lösa olika algorytmer,avkoda en mening med hjälp av symboler, skriva enmening med det binära talsystemet, få “Print” att rörasig i programmet Scratch samt få bilen att rulla genomatt först programmera den på datorn. Idet 
Read more
😀| Teknikutmaningen på KOMTEK-elektronikEleverna i åk 5 utmanades att få lysdioder och lamporatt lysa, få elmotorer att snurra och undersöka vilkamaterial som leder elektricitet. Nyckelordet är “SLUTENKRETS”. I det centala innehållet i ämnet teknik för åk 4-6 står atteleverna ska lära sig:“Tekniska lösningar som utnyttjar 
Read more
😀| Nyligen hade vi besök av GunillaWerme från Liberalernas parti på Alsalamskolan. Underbesöket hade vi dels en presentation om skolan samtbesökte några av klasserna under dagen. På bild från vänster: Amra Mahic (Rektor), HusseinAldaoudi (Skolchef) och Gunilla Werme (Liberalerna).___________________________________________💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se.#alsalamskolan 
Read more
📖| Under vecka 37 började årskurs 3med ett Tema arbete kring Astrid Lindgren. Under dom4 veckor som tema arbetet kommer att pågå såkommer eleverna att få se på film, skrivaförfattarporträtt och lyssna på sagor. Vi kommer även att fördjupa oss i karaktärer som kankopplas till 
Read more
| Onsdag v.38 är det dags för Alsalamskolans mellan- och högstadieelever att springa Alsalamjoggen. Eleverna har förberett sig under idrottslektionerna genom att lära sig om konditionsträning och dess effekter. Enligt läroplanen ska eleverna ” ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och 
Read more