Author: nesad

Med anledning av den pågående pandemin i världen har vi beslutat att förändra delar av verksamheten för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på bästa sätt. Detta innebär att: Från och med 15 april upphör morgonaktiviteter (rörelse, läsning och frukost) tillfälligt och ingen frukost serveras i skolan. 
Read more
Anledning till nedanstående information är att skolan behöver omgående uppdatera samtliga elevers kontaktuppgifter till vårdnadshavare på grund av det rådande oron kring COVID19. Det är i första hand föräldrarna som har ansvar för ett barns välmående. Barnet är beroende av sina föräldrar när det kommer 
Read more
Snart är det dags för elevernas påsklov men innan dess har vi ytterligare en veckas skolarbete att klara av. Ännu finns inget regeringsbeslut om att stänga grundskolor utan skolan är öppen som vanligt. Vi är glada att se att allt fler elever återkommer till skolan 
Read more
Hej vårdnadshavare! Du får detta brev för att vi vill att du ska veta vad som gäller just nu utifrån att hela världen är drabbad av en pandemi orsakad av coronavirus. Skolan är öppen som vanligt och kommer att vara det tills det antingen kommer 
Read more
Örebro kommun begär att alla föräldrar med samhällsviktiga uppgifter på både kommunala och fristående skolor fyller i deras e-tjänst och beskriver sina arbetsuppgifter. Samhället kan på grund av spridningen av Covid-19 smittan komma att hamna i ett läge där många skolor och förskolor stängs på 
Read more
Efter att en personal konstaterats vara bärare av det nya coronaviruset har vi nu sanerat skolan och förberett för att kunna fortsätta undervisningen som vanligt. Skolsköterskan har haft kontakt med läkare på USÖ och fått rekommendationen att verksamheten ska pågå som vanligt efter saneringen. Detta 
Read more
Enligt regeringens nya förordning SFS 2020:115 vidtar vi nu åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19. Skolan har fått information om att en i personalen exponerats för smitta inom sin familj. Därför stänger vi skolan och fritidshemmet tisdag 17/3-onsdag 18/3 för sanering. Vi räknar med 
Read more
Tisdagen den 2019-06-11 så delade Örebros landshövding, Maria Larsson, ut pris till alsalam skolans elever från årskurs 5 och 6 under deras besök i slottet på grund av deras gedigna arbete med att sälja majblommor. Hon passade även på att tacka eleven Rondek Gazi som 
Read more
Vi kommer inte att ha några bussar på fredag utan det är vårdnadshavarnas ansvar att ta eleverna till skolavslutningen och hem igen när när dagen är avslutad. 
Read more