Aktiviteter

Med en musiklärare på skolan som brinner för det han gör är det svårt att inte ha engagerade elever i ämnet! När det kommer till att spela instrument är det många elever som besitter högre kunskaper än de förväntas ha i deras årskurs.
Read more
Nu har eleverna i årskurs 4 haft sitt digitala möte inför schackfyran. Vi har valt att inkludera schack i matematikundervisningen då schack leder till bland annat bättre koncentrationsförmåga, problemlösning och förmågan att tänka i olika perspektiv.
Read more
Ut och njut av vintern! Skolinspektionens nationella kvalitetsgranskning har varit tydlig – ”Området friluftsliv och utevistelse är överlag fortfarande en del i undervisningen som behöver förstärkas.” Så när snön äntligen faller så passar vi på att njuta av den till fullo!
Read more
I tider av distansundervisning funderar många på hur eleverna ska nå sina mål i de praktiska ämnena. Med fokus på att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi därför lovskola under sportlovet.
Read more
26/11 – 14/12 har  Åk 8 vid Alsalamskolan en utställning på Stadsbiblioteket. Vi har diskuterat det traditionella och jobbat med hur man via en subkultur kan få ett helt nytt uttryck på en traditionell dalahäst. Se utställningen och läs hur eleverna har tänkt när de 
Read more
Vi tycker att det är viktigt att lägga vikt på elevernas nyfikenhet, förmåga och ge dem möjlighet att utvecklas genom pedagogiska aktiviteter. Vi tycker även att det är viktigt att lägga vikt på elevernas stimulerande i den sociala samvaron. Ett utav de planerande aktiviteterna som 
Read more
”Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.” Lgr 11 Vi har spenderat förmiddagen i det fina vädret, med både lekar, fotboll och fika.
Read more
Ett mycket lärorikt moment som satt barnen i tankar om framtiden var att rita, måla och använda fantasin till att få framtids yrket på papper. Några ville bli läkare, veterinär, frisörer, lärare, skådespelare och många många andra intressanta yrken. Det är en fördel om eleverna 
Read more