Nyheter

Rekommendation avseende fjärr- eller distansundervisning på gymnasieskola och grundskolans högstadium 2021-03-29 Sammanfattning Smittspridningen är hög i Örebro län. Smittskyddsläkaren rekommenderar därför att huvudmän för gymnasieskola och grundskolans högstadium fortsatt förlägger del av undervisning som fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att lärare och elever 
Read more
21-03-14 Under natten mellan lördag och söndag har skolan blivit utsatt för en anlagd brand som påverkat delar utav skolans verksamhet. Skadorna är inte omfattande tack vare vår beredskap. Saneringsarbetet har påbörjats och därför kommer elever från årskurs ett och två under måndagen 21-03-15 att 
Read more
ALSALAMSKOLAN SÖKER STUDIEHANDLEDARE – Välkommen med din ansökan!Utbildning:Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom pedagogik och lärarutbildning. Läs mer om tjänsten här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24506802Skicka din ansökan till: jobb@ssfu.se
Read more
ALSALAMSKOLAN SÖKER IDROTTSLÄRARE – Välkommen med din ansökan! Utbildning:Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom pedagogik och lärarutbildning.  Läs mer om tjänsten här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24569863Skicka din ansökan till: jobb@ssfu.se
Read more
ALSALAMSKOLAN SÖKER RESURS – Välkommen med din ansökan! Utbildning:Eftergymnasial utbildning två år eller längre.  Läs mer om tjänsten här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24569844Skicka din ansökan till: jobb@ssfu.se
Read more
Under v 9 och 10 kommer jag att genomföra hörseltester på elever som inte hanns med i höstas. Några kommer få göra en omkontroll medan andra kommer kontrolleras för första gången i skolan. Att vi gör hörselkontroll i skolan är för att kontrollera att alla 
Read more
Ut och njut av vintern! Skolinspektionens nationella kvalitetsgranskning har varit tydlig – ”Området friluftsliv och utevistelse är överlag fortfarande en del i undervisningen som behöver förstärkas.” Så när snön äntligen faller så passar vi på att njuta av den till fullo!
Read more
I tider av distansundervisning funderar många på hur eleverna ska nå sina mål i de praktiska ämnena. Med fokus på att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi därför lovskola under sportlovet.
Read more
I ett allt mer internationaliserat samhälle bör vi vårda och hylla modersmålen. På Alsalamskolan gör vi det genom att ha modersmålsundervisning i inte mindre än sju språk – arabiska, bosniska, dari, kurdiska, pashto, somaliska och turkiska.
Read more
Alsalamskolan arbetar främjande mot kränkningar! Har du läst Alsalamskolan plan mot kränkande behandling? Inte? Följ länken nedan för att läsa Alsalamskolans plan mot kränkande behandling. https://alsalam.se/…/Plan-mot-diskriminering-och…
Read more