Nyheter

2020-06-10 Idag har vi firat att läsåret 19/20 är slut. Varje klass har firat tillsammans i sitt klassrum där de blev bjudna på tårta och dryck. Lågstadiet avslutade med musik på skolgården och åk.6–9 tilldelades sina betyg. Stort tack till alla er vårdnadshavare som gett 
Read more
2020-06-08 Nu närmar sig skolavslutningen med stora kliv. Onsdag 10/6 kl.8.15 samlas eleverna i sina klasser. För de elever som åker skolbuss går bussarna som vanligt till skolan, men hem går busstur 1 kl.9.45 och busstur 2 kl.10.45. De klasser som åker stadsbuss slutar ca. 
Read more
2020-06-04 Detta läsår fick vi genomföra den avslutande middagen för åk.9 med endast elever och pedagoger. Under festliga former avtackades eleverna med tal, presenter och en god middag. Stort tack till kökspersonalen för god mat och vacker dukning! Efter middagen tog eleverna härliga bilder i 
Read more
Vid arbetet med tabeller, diagram och statistiska begrepp fick eleverna möjlighet att utforma och genomföra en egen undersökning. De fick välja ett valfritt område att undersöka lite närmare. De fick planera, genomföra, utvärdera och redovisa sin undersökning. Beräkningarna, tabellerna och diagrammen gjordes först för hand 
Read more
På Alsalamskolan strävar vi efter att främja elevernas intresse för en aktiv livsstil. Då eleverna under stor del av sin dag sitter stilla, försöker vi i stor utsträckning få in naturliga rörelsepauser under lektionerna. Under mattelektioner som ligger sent på dagen eller som är lite 
Read more
Vid arbetet med enheter i matematiken fick eleverna öva på hur man använder måttenheter, hur man mäter och hur äldre måttenheter används. I mindre grupper fick eleverna mäta och jämföra längden på bl.a. sina fötter, fingrar och sin famn. Detta i syfte att främja en 
Read more
På Alsalam skolan strävar vi efter att ha en varierad och allsidig undervisning. Då skolan ligger i anslutning till ett grönområde kan detta utnyttjas för att stimulera elevernas lust att lära med utomhuspedagogik. Under denna mattelektion fick eleverna på ett praktiskt sätt undersöka hur hastighet 
Read more
Under världsbokdagen så hade eleverna på Alsalamskolan en schemabrytande dag där eleverna fick möta böcker ur olika perspektiv. Bland annat fick eleverna påbörja skapandet av egna böcker. De färdiga böckerna fick sedan pryda skolans väggar i form av en utställning. Med hjälp av ett skapande arbetssätt 
Read more
Vid arbetet med enheter i matematiken fick eleverna öva på hur man använder måttenheter, hur man mäter och hur äldre måttenheter används. I mindre grupper fick eleverna mäta och jämföra längden på bl.a. sina fötter, fingrar och sin famn. Detta i syfte att främja en 
Read more