Nyheter

Under vecka 43 arbetade och uppmärksammade vi i förskoleklassen FN-dagen, barnkonvention och barns rättigheter. Vi läste böcker som handlade om barns rättigheter och tittade även på filmer som har gett barnen kunskap om vad FN och barnkonvention är för någonting. Vi har även med våra 
Read more
Hej vårdnadshavare! I dagsläget har vi inte kännedom om något corona-fall på vår skola, men vi vill ännu en gång lyfta vikten av att arbeta förebyggande. Vi har ett antal åtgärder som vi vidtar för att minska risken för smittspridning på skolan och dessa är: 
Read more
I enlighet med Skollagens 4 kap. 9 § ska elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. På skolan finns ett så kallat elevråd, där eleverna 
Read more
I Alsalamskolan är den laborativa matematiken en viktig del av matematikundervisningen. Genom att arbeta laborativt blir den abstrakta matematiken visualiserad för eleverna. Detta ger eleverna en ökad och förbättrad förståelse inom matematiken. Det är även något som är väldigt uppskattat av eleverna!  Bilderna visar när 
Read more
Hej alla barn, ungdomar och föräldrar Det är av allra största vikt att era kontaktuppgifter stämmer. Vänligen gå in på schoolsoft och kontrollera så er adress och telefonnummer är rätt. Om det inte stämmer så skriv ned er nya adress och/eller telefonnummer så vi kan 
Read more
Från och med måndag vecka 41 börjar simundervisning för elever i årskurs 5.  Simundervisningen är förlagd under ordinarie idrottslektionsstid och är därmed obligatorisk för eleverna. Simundervisningen bedrivs i Gustavsviksbadet och elever ska få skjuts av skolan inhyrd buss till badet, men förväntas ta sig hem 
Read more
Från och med torsdag v.40 kommer simning på Gustavsviks badet bli valbart som alternativ vid elevens val för årskurs 6. Alla elever i årskurs 6 garanteras att få simning på elevens val. Och ALLA elever i årskurs 6 uppmanas att välja simning. Simning är ett 
Read more
Från och med vecka 39 börjar simundervisning för elever i högstadiet som tidigare inte genomfört eller inte klarat simprov. Simundervisningen är förlagd under ordinarie idrottslektionsstid och är därmed obligatorisk för eleverna. Simundervisningen bedrivs i Gustavsviksbadet och elever förväntas ta sig till och från badet på 
Read more
Denna vecka har äntligen simundervisningen dragit igång och först ut var 3a och 3b som följde med sina klasslärare Maria och Klaudia samt resursen Micael till Hagabadet. Det var många glada skratt och flera elever som lustfyllt berättade om sina upplevelser i simhallen efter att 
Read more