Nyheter

”Okänd familj” och ”Den magiska dörren”, är båda böcker författade av elever på Alsalamskolan. Under Världsbokdagen passade vi förstås på att låta våra författare besöka alla klasser, berätta mer om sina verk och signera en och annan bok.
Read more
Med en musiklärare på skolan som brinner för det han gör är det svårt att inte ha engagerade elever i ämnet! När det kommer till att spela instrument är det många elever som besitter högre kunskaper än de förväntas ha i deras årskurs.
Read more
Nu har eleverna i årskurs 4 haft sitt digitala möte inför schackfyran. Vi har valt att inkludera schack i matematikundervisningen då schack leder till bland annat bättre koncentrationsförmåga, problemlösning och förmågan att tänka i olika perspektiv.
Read more
Rekommendation avseende fjärr- eller distansundervisning på gymnasieskola och grundskolans högstadium 2021-03-29 Sammanfattning Smittspridningen är hög i Örebro län. Smittskyddsläkaren rekommenderar därför att huvudmän för gymnasieskola och grundskolans högstadium fortsatt förlägger del av undervisning som fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att lärare och elever 
Read more
21-03-14 Under natten mellan lördag och söndag har skolan blivit utsatt för en anlagd brand som påverkat delar utav skolans verksamhet. Skadorna är inte omfattande tack vare vår beredskap. Saneringsarbetet har påbörjats och därför kommer elever från årskurs ett och två under måndagen 21-03-15 att 
Read more
ALSALAMSKOLAN SÖKER STUDIEHANDLEDARE – Välkommen med din ansökan!Utbildning:Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom pedagogik och lärarutbildning. Läs mer om tjänsten här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24506802Skicka din ansökan till: jobb@ssfu.se
Read more
ALSALAMSKOLAN SÖKER IDROTTSLÄRARE – Välkommen med din ansökan! Utbildning:Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom pedagogik och lärarutbildning.  Läs mer om tjänsten här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24569863Skicka din ansökan till: jobb@ssfu.se
Read more
ALSALAMSKOLAN SÖKER RESURS – Välkommen med din ansökan! Utbildning:Eftergymnasial utbildning två år eller längre.  Läs mer om tjänsten här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24569844Skicka din ansökan till: jobb@ssfu.se
Read more
Under v 9 och 10 kommer jag att genomföra hörseltester på elever som inte hanns med i höstas. Några kommer få göra en omkontroll medan andra kommer kontrolleras för första gången i skolan. Att vi gör hörselkontroll i skolan är för att kontrollera att alla 
Read more
Ut och njut av vintern! Skolinspektionens nationella kvalitetsgranskning har varit tydlig – ”Området friluftsliv och utevistelse är överlag fortfarande en del i undervisningen som behöver förstärkas.” Så när snön äntligen faller så passar vi på att njuta av den till fullo!
Read more