Nyheter

På fredag 24/1 är det studiedag och då har skolan stängt. Fritidshemmet är öppet för elever som är registrerade. Vi välkomnar eleverna åter på måndag den 27/1.
Read more
På alsalamskolan är digitalisering en central del av verksamheten. Alla klassrum är bland annat utrustade med smartboards för att optimera nivån på undervisningen. Vidare i vår vision att digitalisera skolan och undervisningen har vi detta läsår delat ut personliga datorer till samtliga elever i årskurs 
Read more
Nu är det äntligen dags för den årliga Alsalamjoggen att ägarum! Eleverna har under idrottslektionerna förberett sig fysiskt men även mentalt genom teoretiska lektioner. Eleverna i de äldre årskurserna har fått ta del av och inspireras av den svenske maraton rekordhållaren Mustafa Mohameds liv och 
Read more
I och med att skolan satt igång, är det nu dags för respektive modersmål att göra det med. Nedan finns information för de elever som har somaliska och kurdiska Sorani som modersmål. Kurdiska Sorani för elever i åk.3–6 Från och med v.38 har ditt barn 
Read more
Terminens första bilduppgift i årskurs 2 blev en berättande bild där eleverna själva tog kort på varandra två och två och sedan satte in fotografiet i en bild där de ”siktar mot stjärnorna”. Detta får bli en symbol för vad vi arbetar med i skolan. 
Read more
Hej förälder! Nu har det nya läsåret börjat och det är full fart i alla klassrum. På grund av den rådande pandemin har vi en del rutiner som vi fortfarande följer. Vi tar till exempel inte emot besök av vårdnadshavare i klassrummen. Vi försöker ta 
Read more
Vid terminsstart på Alsalamskolan hade vi ett tydligt fokus på att skapa trygga grupper både inom klassen och klasserna sins emellan. Detta genom att under två schemabrytande dagar ha fullt fokus på att arbeta med skolans värdegrund. Under dagarna utmanades eleverna inom olika aktiviteter. Något 
Read more
Hej och assalaamu alaykum allesammans, I längtan efter att få träffa ALLA våra deltagare igen, nya som gamla, vill vi börja med att hälsa ALLA välkomna tillbaka till föreningen Kunskapens generation den 17 augusti 2020. Hoppas att ni har haft en underbar sommar och att 
Read more
Kunskapens generations föreningen KGF Föräldrar till eleverna i Alsalamskolan Sedan läsåret 2017-2018 har det skett stora förändringar på Alsalamskolan vad gäller föreningsaktiviteter och kravet på att separera dessa aktiviteter från skolans undervisningstid, i detta brev försöka belysa de största förändringar vi har vidtagit för att 
Read more
Hej alla kära vårdnadshavare för elever på Alsalamskolan! Hoppas att ni tillsammans med våra elever har njutit och fortsätter njuta av sommaren och semestern fram till skolstart! Lgr11, Skola och hem (2.4): ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga 
Read more