Nyheter

❗️| Se pressmeddelande ___________________________________________ 💻| Läs mer om skolan på, alsalam.se. #alsalamskolan #örebro #grundskola #friskola#kunskap #kärlek #fred
Read more
❗️| Hej!  Med anledning av beslutet för nedläggning, kallar Skandinaviska stiftelsen för utbildning (SSFU) samtliga elever och vårdnadshavare till krismöte.  Krismötet kommer gå igenom skolans välbefinnande under den senaste tiden, för att sedan gå in på orsaken till nedläggningen. SSFU önskar vidare redovisa för vad 
Read more
❗️| Hej,För kännedom har styrelsen i Skandinaviska stiftelsen för utbildning, som är huvudman förAlsalamskolan, Alsalam Fritidshem och Förskolan Alsalam, den 25 oktober 2021 beslutat attomedelbart se över avvecklingen av SSFU:s skol- och förskoleverksamhet. Preliminär sista dag förSSFU:s utbildningsenheter är 30 november 2021. Det primära skälet 
Read more
📚| Den 27 och 28 oktober är det dagsför årets gymnasiemässa, som i år är digital. Gymnasiemässan vänder sig till både elever ochvårdnadshavare som vill få mer information om möjligautbildningsvägar och som vill möta andra elever somkan berätta om hur det är att läsa ett 
Read more
📚| Torsdagen den 21 oktober deltogåk. 9 på ett digitalt livesänt event, nämligen ” MentorInspo Mega” som arrangerades av Mentor Sverige. Eventets syfte är att inspirera, motivera och peppaungdomar om deras framtid – prata om livet, studievaloch karriär med några av ungdomarnas störstaförebilder, där självaste 
Read more
👩‍💻| Under vecka 43 är samtliga elever iårskurs 9 ute på praktik. Eleverna har själva fått gå ut och leta praktik, i syfte attstärka deras självförtroende. I enlighet med Lgr 11 ska eleverna tilldelas kunskap föratt göra väl underbyggda framtidsval, varpå de skakunna ta ställning 
Read more
👋🏽| Idag firar vi FN-dagen! Under veckan hade vi temadagar på Alsalamskolan därvi lärde oss mer om FN, Agenda 2030 och de globalamålen. Det är något som vi tycker är viktigt då vi alla måstehjälpas åt för att nå målen. Vi hoppas också atteleverna diskuterar 
Read more
🏊🏼‍♀️|Alsalamskolans besöker Lost City! Nu har Alsalamskolan haft simundervisning i 8 veckordenna termin och eleverna har fått mycket bättrevattenvana och simkunskaper. Därför får alla högstadieelever som klarat av en variantav ett simprov att under veckorna innan höstlovetbesöka Gustavsviksbadets äventyrsbad, Lost City. Klass 9 besökte Lost 
Read more
🙋🏼‍♀️| Vill du hjälpa Örebro Universitet attgenomföra ett forskningsprojekt som handlar om “Mat iSverige”? Forskningsprojektet Mat i Sverige går ut på attundersöka matvanor hos familjer. De önskar komma ikontakt med mammor som är födda i Somalia, Syrieneller Irak. Vi söker kvinnor som är:– Över 18år– 
Read more
😀| Miljölektion i Tekniska kvarnenÅrskurs 3 har i början av Oktober månad fått möjlighetatt besöka Tekniska Kvarnen och vara med på enmiljölektion som KOMTEK bjudit in till. Eleverna fick lyssna, lära, leka, sortera och fundera.Lektionen hade inrikting på sortering och miljö, enlektion som blev väldigt 
Read more