Nyheter

Utifrån rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Skandinaviskastiftelsen för utbildning vid utvärderingsmötet, torsdagen den 11 februari 2021, beslutat atthögstadiet, åk 7–9, gradvis kommer att återgå till närundervisning, det vill säga undervisningpå plats, med vidtagna åtgärder för att minska smittspridning.Viktigt att komma ihåg är att fortfarande 
Read more
Samir är inte bara mentor i årskurs 9, han undervisar dessutom i Engelska och Idrott i årskurs 7-9 och han gör det bra. Lorin är inte bara mentor i årskurs 8, hon undervisar dessutom i Svenska i årskurs 7-9 och hon gör det bra. Abbe 
Read more
På Alsalamskolan arbetar förskoleklassen och årskurs tre med faddergrupper som ökar tryggheten på skolan. Våra elever älskar fadderprojektet och känner sig stolta över samarbetet som byggts över klassgränserna.
Read more
På Alsalamskolan arbetar förskoleklassen och årskurs tre med faddergrupper som ökar tryggheten på skolan. Våra elever älskar fadderprojektet och känner sig stolta över samarbetet som byggts över klassgränserna.
Read more
Arbetslivserfarenhet:Lärare i grundskolan, årskurs 1-3 (1-2 års erfarenhet)Utbildning:Eftergymnasial utbildning, två år eller längre inom pedagogik och lärarutbildningKompetenser:LärarexamenAlsalamskolan är en fristående skola som ligger på väster i Örebro och består av grundskola år F-9. Antalet elever är ca 320. Studieresultaten på skolan är bland de högsta 
Read more
Alsalamskolan är en fristående skola som ligger på väster i Örebro och består av grundskola år F-9. Antalet elever är ca 320. Studieresultaten på skolan är bland de högsta i Örebro kommun vilket grundar sig i en mycket kompetent och hängiven lärarkår. Vi driver en 
Read more
Under terminens sista vecka har eleverna fått arbeta med Escape room skapade av @ullisskolsida. Escape room var ett roligt sätt att avsluta terminens matematikundervisning på, samtidigt som det utmanade elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga.
Read more
Under dessa märkliga tider när man avråds från att besöka teatrar och liknande kan det vara trevligt att minnas tillbaka till mer avslappnade tider. I början av terminen var Alasalamskolans högstadieelever till Örebro teaters föreställningssalong Nya China för att se föreställningen Du har hela livet, 
Read more
Vi har lärt oss om Claude Monet, en fransk konstnär som levde i slutet av 1800-talet. Hans tavlor var vackra på avstånd men otydliga på när håll. Vi använde tekniken att dutta med svamp och tops för att skapa impressionistisk konst. Vi har också lärt 
Read more
I år 3 har vi arbetat med elektricitet. Vi har sett film om hur man parallellkopplar lampor. Och lärt oss hur man får en lampa att lysa. Vi pratade om elsäkerhet, att plast isolerar och metall leder el. De fick sedan prova att koppla en 
Read more