Nyheter

Ett mycket lärorikt moment som satt barnen i tankar om framtiden var att rita, måla och använda fantasin till att få framtids yrket på papper. Några ville bli läkare, veterinär, frisörer, lärare, skådespelare och många många andra intressanta yrken. Det är en fördel om eleverna 
Read more
Lek och skapande aktiviteter ingår i fritidshemmets verksamhet. Vi lägger stor vikt på barnens kreativa skapande, tankar och handlingar. En av de pedagogiska aktiviteter som vi genomförde tillsammans i olika grupper med olika aktiviteter som hade samma tema var koncentration, samspela, utveckla förmågan att utmana 
Read more
Jag tycker att det är viktigt att elever på fritidshemmet får delta i planeringar och aktiviteter som berör fritidshemmet. Därför har jag bestämt att vi ska prova på fritidsråds möte ett antal gånger för att fastställa om det fungerar på ett positivt sätt. Fritidshemmet har 
Read more
Fr.o.m. måndag den 27 november kommer vi att justera avgångstiderna för bussarna som åker från Hagagatan 51A 14:30. Detta kommer innebära att era barn anländer till sina avstigningsplatser ca 20 minuter tidigare än innan (se schema nedanför). Bussarna lämnar nu Hagagatan 51A kl. 14:10. Detta 
Read more
”Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.” Lgr 11 Vi har spenderat förmiddagen i det fina vädret, med både lekar, fotboll och fika.
Read more
Vi har nu den stora glädjen att meddela att Alrisalah Skandinaviska Stiftelses gedigna arbete kring den nya skolgården äntligen har börjat. Det kommer bli en av Örebros finaste skolgårdar och våra förhoppningar är att våra barn och elever verkligen kommer att uppskatta sin nya skolgårdsmiljö. 
Read more
Vi tycker att det är mycket viktigt att besöka biblioteket regelbundet för att stimulera elevernas utveckling och lärande. Våra nyfikna, sexåriga förskoleelever är mycket intresserade av att läsa och vill redan låna böcker från biblioteket.
Read more
1. Första bilden (frisörsalong) en elev som sitter och väntar på att bli klippt hos frisören. 2. Klipper och klistra eleverna på en kartong som de gjort till ett hus. 3. Barnen på Fritids koncentrerar sig på att bygga ett så högt ton som möjligt 
Read more
Den senaste veckan har vi jobbat med geometriska former, barnen har gjort fyra tavlor med formerna så vi kan påminna varandra under läsårets gång. Nu ser vi former i allt vi gör. Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 
Read more