Om oss

Om oss

Alsalamskolan är en fristående förskola och grundskolan F-9 som startade 2003. Vi ägs av Alrisalah Skandinaviska Stiftelse, en ideell stiftelse.

Undervisningen på Alsalamskolan vilar på en solid grund. Vi kombinerar nytänkande med många års erfarenheter och traditioner.

Vår pedagogik utgår från en helhetssyn vilket genomsyrar såväl teoretisk och praktisk som skapande verksamhet. Vi fokuserar på varje enskild elev och hjälper dem att hitta sina personliga inlärningsstrategier. Vi stödjer dem i deras utveckling till mogna, ansvarstagande personer med självförtroende och förmåga att samspela med andra.

Alsalamskolan är känd för sin öppna atmosfär, sin personliga anda och för sitt engagemang – från personal, elever och föräldrar. Detta engagemang utgör den allra bästa miljön för att ta till sig kunskaper och utvecklas som människa.