Vår vision

Kunskap

Kunskap är ett begrepp som handlar om såväl inlärda teoretiska förmågor som praktiska färdigheter.

 

Kärlek

Kärlek är en känsla som präglas av ömhet och tillgivenhet. Kärlek är att tycka om någon. Man känner ofta kärlek för dem som man har nära sig, till sin familj och vänner.

 

Fred

Fred handlar om att känna harmoni, att leva i lugn och ro utan oroligheter runt omkring sig.