Skolans vision

Kunskap

Kunskap är ett begrepp som handlar om såväl inlärda teoretiska förmågor som praktiska färdigheter. Ju mer vi lär oss om ett ämne desto större förståelse får vi för andra ämnen eftersom vi då kan koppla ihop gammal kunskap med ny kunskap. Kunskap leder till en ökad förståelse bland människor. På Alsalamskolan vill vi förmedla kunskap så att alla elever får goda förutsättningar att förstå sin omvärld och göra kloka val i livet.

Kärlek

Kärlek är en känsla som präglas av ömhet och tillgivenhet. Kärlek är att tycka om någon. Man känner ofta kärlek för dem som man har nära sig, till sin familj och vänner. Kärlek gör att man bryr sig om varandra och vill varandra gott. På Alsalamskolan vill vi att alla elever ska känna att det finns vuxna och barn som bryr sig om dem och vill dem väl.

Fred

Fred handlar om att känna harmoni, att leva i lugn och ro utan oroligheter runt omkring sig. Fred handlar om frihet men även skyldighet att respektera sina medmänniskor och sin omvärld. På Alsalamskolan vill vi skapa ansvarsfulla elever som sprider fred och glädje omkring sig.