Antagningsrutiner

 

Rutin för antagning av nya elever till Grundskolan F-9 och avslut av skolgången

Skolval mellan en kommunal och fristående skola

Välja en skola

När man vill välja en annan skola än den som anvisats går det att göra det inför varje nytt läsår.

Byta skola årskurs 1–9

Den elev som redan går i skolan kan ansöka om att byta skola som längst till kommande läsår. Kan med andra ord inte “boka” en plats för flera år i förväg. Ansökningsperiod för skolbyte inför läsåret är  januari – februari. Ansökningar som kommit in inom denna period har bedömts mot varandra enligt ansökningsdatum och närhetsprincipen.

Den elev som har särskilda skäl kan ansöka om att byta skola under terminen. Då kontaktar man skolan och får veta hur det går till och vilken blankett som ska användas.

Ansökan till förskoleklassen

Barn på Förskolan Alsalam har förtur till en plats till förskoleklassen på Alsalamskolan

Hur går det till att välja och börja på Alsalamskolan F – 9

Vem vänder man sig till?

Kontakta oss på telefon eller via vår hemsida eller kom och gör ansökan på plats.

Alsalamskolans hemsida

Här finner du det mesta som är intressant och som du behöver veta om oss och skolan.

Har Alsalamskolan kö till klasserna
  • Hur ser kösystemet ut?
  • Hur ställer man sig i kön?
  • Hur vet man vilken plats man har i kön?
  • Hur får man reda på förändringar i kön? Behöver man upprepa sin anmälan?

 Till Alsalamskolan söker du under vårterminen senast 15 februari månad och får sedan besked under slutet av mars månad. Vid ansökan och antagning till skolan får familjen en inloggning till Schoolsoft och meddelande från skolan. Blir du inte antagen direkt hamnar din ansökan i en kö i väntan på ledig plats men du måste ansöka om varje år.

Din ansökan är ej bindand.

Urvalskriterier

Det finns tre olika kriterier som styr valet och det är Syskonförtur i mån av platser, ansökningsdatum  och närhet.

  • Syskon som går på Förskolan Alsalam har alltid förtur till förskoleklassen.
  • Syskon till elever som går på Alsalamskolan i årskurs F-6.
Nyanlända elever

För nyanlända elever har skolan enligt en särskild kvot ett visst antal elever som slussas ut via Perrongen (Örebro kommun).

Antagningsbesked

Skickas ut slutet av mars månad till dem som ansökt fram till 15 februari månad.

Ansökningsblankett

Hämtas på nätet och skolans hemsida www.alsalam.se eller på skolans reception, Hagagatan 51 A.

Har du frågor eller synpunkter?

Om du har frågor om ditt barns nuvarande skolplats eller förändringar i skolvalet, kontakta oss via telefon eller e-post eller genom att besöka oss.

Kontakt

Alsalamskolan F – 9
Hagagatan 51 A,
703 46 Örebro

Tel: 019-123146
Fax: 019-123147

E-post: info@alsalam.se

För att ansöka till Alsalamskolan tryck här