Blanketter

Blanketter

Här finner du de vanligaste blanketterna som du kan behöva i grundskolan. Finner du det du söker så kan du ladda ner dokumentet och använda det.

Ledighetsansökan

Från skolans sida har vi insett behovet av att tydliggöra skolplikten och värdet av att deltaga så mycket som man kan i undervisningen. Vi vädjar därför till dig som förälder att noga överväga behovet av ledighet och frånvaro från undervisningen.

Klasslärare/mentor beviljar ledighet från skolarbetet högst 10 dagar under ett helt läsår. Vid längre ledighet (frånvaro) är det rektor som beslutar och huvudmannen.