Skolår 1-3

Skolår 1-3

Punkt 1.

På lågstadiet strävar vi efter att varje elev ska nå kunskapskraven i slutet av årskurs 3.

Punkt 2.

I klasserna finns det mellan 17-20 elever, varje årskurs har två klasser.

Punkt 3.

Värdegrund, läsning och hälsa, med fokus på bland annat barnboksveckan, FN-dagen och morgongymnastik under våren.

Punkt 4.

Att den nya skolgården blir en tillgång för skolans elever och även för boende i området.

Punkt 5 & 6

Vi arbetar ämnesövergripande, olika former av undervisning där fokus ligger på det visuella, det auditiva, kommunikationen och det laborativa. Vi tror på att eleverna lär sig genom att använda sina sinnen för att öka förståelsen för det vi gör i klassrummet