Skolår 4-6

Skolår 4-6

Vi stävar efter att kunna ge eleverna en likvärdig utbildning. Att kunna utveckla alla elever så långt det går efter deras egna förmågor. Vi vill att eleverna ska kunna utvecklas i en trygg och säker miljö med en verksamhet som eleverna ser fram emot att komma till varje dag.

Vi ser till varje elevs individuella behov. Alla elever har en väl utarbetad individuell utvecklingsplan som stöd för eleven i dennes utveckling. I IUP:en så kan eleven själv vara med och påverka sin utbildning. På elevens val-lektionerna så arbetar eleverna helt med sina IUP:er.

I mellanstadiet så har vi små klasser med ett maxantal på 20 elever för att få en ökad arbetsro med mer fokus på varje enskild individ. Varje klassrum är utrustat med smartboard teknologi och har även tillgång till datorer och ipads.