Styrdokument

Styrdokument

Skolan styrs av lagar, förordningar och planer

Skolverket har tagit fram en broschyr om de nya läroplanerna och skollagen som vänder till dig som har barn i grundskolan. Den heter “Skolan är till för ditt barn” och finns att ladda hem på Skolverkets hemsida. Skolverkets broschyr.

Skollagen

Riksdagen beslutar om Skollagen som innehåller övergripande mål för utbildningen och riktlinjer för utformningen av skolverksamheten. Läs lagtexten.

Läroplaner

Läroplanen beslutas av regeringen. Den innehåller grundläggande mål och riktlinjer samt de värden som ska ligga till grund för undervisningen.
Kursplaner innehåller mål för undervisningen i varje enskilt ämne.
Läs om läroplaner och kursplaner på Skolverkets webbplats.

Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. Skolverkets allmänna råd.